company

FORTUM FORVALTNING AS

0277 OSLO

Avkastning på egenkapital
22,21 %
Likviditetsgrad
1,08
Gjeldsgrad
0,04
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter141 463 000
Årsresultat97 841 000
Sum eiendeler1 480 596 000
Sum egenkapital440 434 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter141 463 000
Sum driftskostnader71 890 000
Driftsresultat69 573 000
Sum finansinntekter13 845 000
Sum finanskostnader−21 999 000
Netto finans35 844 000
Resultat før skatt105 417 000
Skattekostnad7 576 000
Årsresultat97 841 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler374 600 000
Sum omløpsmidler1 105 996 000
Sum eiendeler1 480 596 000
Sum opptjent egenkapital417 991 000
Sum egenkapital440 434 000
Sum langsiktig gjeld17 673 000
Sum kortsiktig gjeld1 022 489 000
Sum egenkapital og gjeld1 480 596 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt141 463 000
Sum driftsinntekter141 463 000
Varekostnad0
Lønnskostnad297 000
Ordinære avskrivninger3 142 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader71 890 000
Driftsresultat69 573 000
Sum finansinntekter13 845 000
Sum finanskostnader−21 999 000
Netto finans35 844 000
Sum utbytte0
Årsresultat97 841 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler3 963 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler1 496 000
Inventar0
Sum varige driftsmidler1 496 000
Sum finansielle anleggsmidler369 142 000
Sum anleggsmidler374 600 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post0
Sum omløpsmidler1 105 996 000
Sum eiendeler1 480 596 000
Sum egenkapital440 434 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld17 673 000
Kortsiktig gjeld5 147 000
Skyldig offentlige avgifter58 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 017 040 000
Sum kortsiktig gjeld1 022 489 000
Sum egenkapital og gjeld1 480 596 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital22,21 %
Gjeldsgrad0,04
Driftsmargin49,18 %
Likviditetsgrad1,08
Syklisk likviditetsgrad1,08
Egenkapitalandel0,3
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English