company

AREAL DRIFT AS

5143 FYLLINGSDALEN

Avkastning på egenkapital
317,14 %
Likviditetsgrad
1,04
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 419 000
Årsresultat333 000
Sum eiendeler1 744 000
Sum egenkapital105 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 419 000
Sum driftskostnader2 965 000
Driftsresultat454 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader27 000
Netto finans−26 000
Resultat før skatt428 000
Skattekostnad95 000
Årsresultat333 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler35 000
Sum omløpsmidler1 708 000
Sum eiendeler1 744 000
Sum opptjent egenkapital5 000
Sum egenkapital105 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld1 639 000
Sum egenkapital og gjeld1 744 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter3 419 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter3 419 000
Varekostnad226 000
Lønnskostnad1 159 000
Ordinære avskrivninger16 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader2 965 000
Driftsresultat454 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader27 000
Netto finans−26 000
Sum utbytte0
Årsresultat333 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar35 000
Sum varige driftsmidler35 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler35 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post133 000
Sum omløpsmidler1 708 000
Sum eiendeler1 744 000
Sum egenkapital105 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld582 000
Skyldig offentlige avgifter240 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld817 000
Sum kortsiktig gjeld1 639 000
Sum egenkapital og gjeld1 744 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital317,14 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin13,28 %
Likviditetsgrad1,04
Syklisk likviditetsgrad1,04
Egenkapitalandel0,06
Bruttomargin93,39 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English