company

OBJECTLABS AS

0587 OSLO

Avkastning på egenkapital
−1,38 %
Likviditetsgrad
−202,6
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−14 000
Sum eiendeler1 013 000
Sum egenkapital1 018 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader22 000
Driftsresultat−22 000
Sum finansinntekter7 000
Sum finanskostnader0
Netto finans7 000
Resultat før skatt−14 000
Skattekostnad0
Årsresultat−14 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler1 013 000
Sum eiendeler1 013 000
Sum opptjent egenkapital918 000
Sum egenkapital1 018 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld−5 000
Sum egenkapital og gjeld1 013 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader22 000
Driftsresultat−22 000
Sum finansinntekter7 000
Sum finanskostnader0
Netto finans7 000
Sum utbytte0
Årsresultat−14 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 013 000
Sum omløpsmidler1 013 000
Sum eiendeler1 013 000
Sum egenkapital1 018 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter−5 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld−5 000
Sum egenkapital og gjeld1 013 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−1,38 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad−202,6
Syklisk likviditetsgrad−202,6
Egenkapitalandel1
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English