company

JUBA AS

3135 TORØD

Avkastning på egenkapital
1,72 %
Likviditetsgrad
118
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter64 000
Årsresultat2 000
Sum eiendeler118 000
Sum egenkapital116 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter64 000
Sum driftskostnader62 000
Driftsresultat2 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt2 000
Skattekostnad0
Årsresultat2 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler118 000
Sum eiendeler118 000
Sum opptjent egenkapital2 000
Sum egenkapital116 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld1 000
Sum egenkapital og gjeld118 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter64 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter64 000
Varekostnad2 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader62 000
Driftsresultat2 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat2 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post83 000
Sum omløpsmidler118 000
Sum eiendeler118 000
Sum egenkapital116 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 000
Sum kortsiktig gjeld1 000
Sum egenkapital og gjeld118 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital1,72 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin3,13 %
Likviditetsgrad118
Syklisk likviditetsgrad118
Egenkapitalandel0,98
Bruttomargin96,88 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English