company

NORDNORSK FORSYNING AS

9024 TOMASJORD

Avkastning på egenkapital
0,89 %
Likviditetsgrad
3,21
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter733 000
Årsresultat41 000
Sum eiendeler5 286 000
Sum egenkapital4 629 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter733 000
Sum driftskostnader685 000
Driftsresultat49 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 000
Resultat før skatt49 000
Skattekostnad8 000
Årsresultat41 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler3 180 000
Sum omløpsmidler2 106 000
Sum eiendeler5 286 000
Sum opptjent egenkapital4 529 000
Sum egenkapital4 629 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld657 000
Sum egenkapital og gjeld5 286 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter692 000
Annen driftsinntekt41 000
Sum driftsinntekter733 000
Varekostnad569 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader685 000
Driftsresultat49 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 000
Sum utbytte0
Årsresultat41 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler3 180 000
Sum anleggsmidler3 180 000
Varelager1 199 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post626 000
Sum omløpsmidler2 106 000
Sum eiendeler5 286 000
Sum egenkapital4 629 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld96 000
Skyldig offentlige avgifter44 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld510 000
Sum kortsiktig gjeld657 000
Sum egenkapital og gjeld5 286 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital0,89 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin6,68 %
Likviditetsgrad3,21
Syklisk likviditetsgrad−3,89
Egenkapitalandel0,88
Bruttomargin22,37 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English