company

ALFA OLIS GASS & VVS AS

0661 OSLO

Avkastning på egenkapital
20,79 %
Likviditetsgrad
1,88
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter38 808 000
Årsresultat2 037 000
Sum eiendeler18 727 000
Sum egenkapital9 800 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter38 808 000
Sum driftskostnader36 189 000
Driftsresultat2 618 000
Sum finansinntekter56 000
Sum finanskostnader63 000
Netto finans−7 000
Resultat før skatt2 611 000
Skattekostnad575 000
Årsresultat2 037 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 956 000
Sum omløpsmidler16 772 000
Sum eiendeler18 727 000
Sum opptjent egenkapital9 600 000
Sum egenkapital9 800 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld8 927 000
Sum egenkapital og gjeld18 727 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter38 758 000
Annen driftsinntekt49 000
Sum driftsinntekter38 808 000
Varekostnad15 946 000
Lønnskostnad14 806 000
Ordinære avskrivninger370 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader36 189 000
Driftsresultat2 618 000
Sum finansinntekter56 000
Sum finanskostnader63 000
Netto finans−7 000
Sum utbytte2 000 000
Årsresultat2 037 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler314 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar1 596 000
Sum varige driftsmidler1 596 000
Sum finansielle anleggsmidler46 000
Sum anleggsmidler1 956 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post6 795 000
Sum omløpsmidler16 772 000
Sum eiendeler18 727 000
Sum egenkapital9 800 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld2 836 000
Skyldig offentlige avgifter1 948 000
Sum utbytte2 000 000
Annen kortsiktig gjeld1 577 000
Sum kortsiktig gjeld8 927 000
Sum egenkapital og gjeld18 727 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital20,79 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin6,75 %
Likviditetsgrad1,88
Syklisk likviditetsgrad1,88
Egenkapitalandel0,52
Bruttomargin58,91 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English