company

RISBU AS

1362 HOSLE

Avkastning på egenkapital
26,34 %
Likviditetsgrad
52,47
Gjeldsgrad
0,01
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter150 000
Årsresultat5 165 000
Sum eiendeler20 122 000
Sum egenkapital19 610 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter150 000
Sum driftskostnader1 329 000
Driftsresultat−1 179 000
Sum finansinntekter6 126 000
Sum finanskostnader13 000
Netto finans6 113 000
Resultat før skatt4 934 000
Skattekostnad−231 000
Årsresultat5 165 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler3 121 000
Sum omløpsmidler17 001 000
Sum eiendeler20 122 000
Sum opptjent egenkapital19 510 000
Sum egenkapital19 610 000
Sum langsiktig gjeld187 000
Sum kortsiktig gjeld324 000
Sum egenkapital og gjeld20 122 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter150 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter150 000
Varekostnad0
Lønnskostnad923 000
Ordinære avskrivninger118 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 329 000
Driftsresultat−1 179 000
Sum finansinntekter6 126 000
Sum finanskostnader13 000
Netto finans6 113 000
Sum utbytte0
Årsresultat5 165 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler1 204 000
Fast eiendom650 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar1 237 000
Sum varige driftsmidler1 887 000
Sum finansielle anleggsmidler30 000
Sum anleggsmidler3 121 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post11 406 000
Sum omløpsmidler17 001 000
Sum eiendeler20 122 000
Sum egenkapital19 610 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld187 000
Kortsiktig gjeld6 000
Skyldig offentlige avgifter82 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld233 000
Sum kortsiktig gjeld324 000
Sum egenkapital og gjeld20 122 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital26,34 %
Gjeldsgrad0,01
Driftsmargin−786 %
Likviditetsgrad52,47
Syklisk likviditetsgrad52,47
Egenkapitalandel0,97
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English