company

PSI ASSESSMENT AS

1176 OSLO

Avkastning på egenkapital
394,12 %
Likviditetsgrad
1,15
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 110 000
Årsresultat737 000
Sum eiendeler1 405 000
Sum egenkapital187 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 110 000
Sum driftskostnader165 000
Driftsresultat944 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 000
Resultat før skatt944 000
Skattekostnad208 000
Årsresultat737 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler1 405 000
Sum eiendeler1 405 000
Sum opptjent egenkapital87 000
Sum egenkapital187 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld1 219 000
Sum egenkapital og gjeld1 405 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 185 000
Annen driftsinntekt−76 000
Sum driftsinntekter1 110 000
Varekostnad0
Lønnskostnad130 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader165 000
Driftsresultat944 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 000
Sum utbytte700 000
Årsresultat737 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post947 000
Sum omløpsmidler1 405 000
Sum eiendeler1 405 000
Sum egenkapital187 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter291 000
Sum utbytte700 000
Annen kortsiktig gjeld20 000
Sum kortsiktig gjeld1 219 000
Sum egenkapital og gjeld1 405 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital394,12 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin85,05 %
Likviditetsgrad1,15
Syklisk likviditetsgrad1,15
Egenkapitalandel0,13
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English