company

VITO AS

0581 OSLO

Avkastning på egenkapital
−353,33 %
Likviditetsgrad
0,69
Gjeldsgrad
−0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter415 000
Årsresultat106 000
Sum eiendeler210 000
Sum egenkapital−30 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter415 000
Sum driftskostnader335 000
Driftsresultat79 000
Sum finansinntekter38 000
Sum finanskostnader11 000
Netto finans27 000
Resultat før skatt106 000
Skattekostnad0
Årsresultat106 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler45 000
Sum omløpsmidler165 000
Sum eiendeler210 000
Sum opptjent egenkapital−130 000
Sum egenkapital−30 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld239 000
Sum egenkapital og gjeld210 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter415 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter415 000
Varekostnad11 000
Lønnskostnad250 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader335 000
Driftsresultat79 000
Sum finansinntekter38 000
Sum finanskostnader11 000
Netto finans27 000
Sum utbytte0
Årsresultat106 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler45 000
Sum anleggsmidler45 000
Varelager0
Sum investeringer31 000
Kasse/Bank/Post103 000
Sum omløpsmidler165 000
Sum eiendeler210 000
Sum egenkapital−30 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld1 000
Skyldig offentlige avgifter23 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld215 000
Sum kortsiktig gjeld239 000
Sum egenkapital og gjeld210 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−353,33 %
Gjeldsgrad−0
Driftsmargin19,04 %
Likviditetsgrad0,69
Syklisk likviditetsgrad0,69
Egenkapitalandel−0,14
Bruttomargin97,35 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English