company

BORETTSLAGET OLEANA

0181 OSLO

Avkastning på egenkapital
14,04 %
Likviditetsgrad
3,46
Gjeldsgrad
4,07
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 676 000
Årsresultat1 399 000
Sum eiendeler50 903 000
Sum egenkapital9 965 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 676 000
Sum driftskostnader2 247 000
Driftsresultat1 922 000
Sum finansinntekter10 000
Sum finanskostnader533 000
Netto finans−523 000
Resultat før skatt1 399 000
Skattekostnad0
Årsresultat1 399 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler49 619 000
Sum omløpsmidler1 284 000
Sum eiendeler50 903 000
Sum opptjent egenkapital9 959 000
Sum egenkapital9 965 000
Sum langsiktig gjeld40 568 000
Sum kortsiktig gjeld371 000
Sum egenkapital og gjeld50 903 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt4 169 000
Sum driftsinntekter3 676 000
Varekostnad0
Lønnskostnad126 000
Ordinære avskrivninger68 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader2 247 000
Driftsresultat1 922 000
Sum finansinntekter10 000
Sum finanskostnader533 000
Netto finans−523 000
Sum utbytte0
Årsresultat1 399 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom48 851 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar769 000
Sum varige driftsmidler49 619 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler49 619 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 078 000
Sum omløpsmidler1 284 000
Sum eiendeler50 903 000
Sum egenkapital9 965 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld40 568 000
Kortsiktig gjeld173 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld197 000
Sum kortsiktig gjeld371 000
Sum egenkapital og gjeld50 903 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital14,04 %
Gjeldsgrad4,07
Driftsmargin52,29 %
Likviditetsgrad3,46
Syklisk likviditetsgrad3,46
Egenkapitalandel0,2
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English