company

NORSK TAMILSK HELSE ORGANISASJON

0987 OSLO

Avkastning på egenkapital
23,95 %
Likviditetsgrad
2,67
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter634 000
Årsresultat40 000
Sum eiendeler267 000
Sum egenkapital167 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter634 000
Sum driftskostnader0
Driftsresultat40 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt40 000
Skattekostnad0
Årsresultat40 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler267 000
Sum eiendeler267 000
Sum opptjent egenkapital0
Sum egenkapital167 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld100 000
Sum egenkapital og gjeld267 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter28 000
Annen driftsinntekt606 000
Sum driftsinntekter634 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader0
Driftsresultat40 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat40 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post251 000
Sum omløpsmidler267 000
Sum eiendeler267 000
Sum egenkapital167 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld100 000
Sum kortsiktig gjeld100 000
Sum egenkapital og gjeld267 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital23,95 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin6,31 %
Likviditetsgrad2,67
Syklisk likviditetsgrad2,67
Egenkapitalandel0,63
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English