company

ANNOLA AS

3187 HORTEN

Avkastning på egenkapital
−13,57 %
Likviditetsgrad
0,57
Gjeldsgrad
1,24
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter12 250 000
Årsresultat−226 000
Sum eiendeler6 034 000
Sum egenkapital1 665 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter12 250 000
Sum driftskostnader12 404 000
Driftsresultat−155 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader136 000
Netto finans−135 000
Resultat før skatt−290 000
Skattekostnad−64 000
Årsresultat−226 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler4 728 000
Sum omløpsmidler1 306 000
Sum eiendeler6 034 000
Sum opptjent egenkapital1 635 000
Sum egenkapital1 665 000
Sum langsiktig gjeld2 064 000
Sum kortsiktig gjeld2 304 000
Sum egenkapital og gjeld6 034 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter12 244 000
Annen driftsinntekt5 000
Sum driftsinntekter12 250 000
Varekostnad3 083 000
Lønnskostnad4 420 000
Ordinære avskrivninger469 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader12 404 000
Driftsresultat−155 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader136 000
Netto finans−135 000
Sum utbytte0
Årsresultat−226 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler29 000
Inventar1 716 000
Sum varige driftsmidler1 745 000
Sum finansielle anleggsmidler2 983 000
Sum anleggsmidler4 728 000
Varelager157 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post862 000
Sum omløpsmidler1 306 000
Sum eiendeler6 034 000
Sum egenkapital1 665 000
Kortsiktig konserngjeld383 000
Sum langsiktig gjeld2 064 000
Kortsiktig gjeld667 000
Skyldig offentlige avgifter383 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld872 000
Sum kortsiktig gjeld2 304 000
Sum egenkapital og gjeld6 034 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−13,57 %
Gjeldsgrad1,24
Driftsmargin−1,27 %
Likviditetsgrad0,57
Syklisk likviditetsgrad0,61
Egenkapitalandel0,28
Bruttomargin74,83 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English