company

EIERSEKSJONSSAMEIET HOLBERGSGATE 11

0179 OSLO

Avkastning på egenkapital
−22,54 %
Likviditetsgrad
2,25
Gjeldsgrad
−1,21
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 853 000
Årsresultat367 000
Sum eiendeler614 000
Sum egenkapital−1 628 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 853 000
Sum driftskostnader1 384 000
Driftsresultat469 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader103 000
Netto finans−102 000
Resultat før skatt367 000
Skattekostnad0
Årsresultat367 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler614 000
Sum eiendeler614 000
Sum opptjent egenkapital−1 628 000
Sum egenkapital−1 628 000
Sum langsiktig gjeld1 969 000
Sum kortsiktig gjeld273 000
Sum egenkapital og gjeld614 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt1 853 000
Sum driftsinntekter1 853 000
Varekostnad0
Lønnskostnad80 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 384 000
Driftsresultat469 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader103 000
Netto finans−102 000
Sum utbytte0
Årsresultat367 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post324 000
Sum omløpsmidler614 000
Sum eiendeler614 000
Sum egenkapital−1 628 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 969 000
Kortsiktig gjeld57 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld215 000
Sum kortsiktig gjeld273 000
Sum egenkapital og gjeld614 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−22,54 %
Gjeldsgrad−1,21
Driftsmargin25,31 %
Likviditetsgrad2,25
Syklisk likviditetsgrad2,25
Egenkapitalandel−2,65
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English