company

KNUT IVAR BERGHEIM REGNSKAP AS

9147 BIRTAVARRE

Avkastning på egenkapital
14,52 %
Likviditetsgrad
1,46
Gjeldsgrad
0,02
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 264 000
Årsresultat18 000
Sum eiendeler377 000
Sum egenkapital124 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 264 000
Sum driftskostnader1 241 000
Driftsresultat23 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader1 000
Netto finans−1 000
Resultat før skatt23 000
Skattekostnad5 000
Årsresultat18 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler11 000
Sum omløpsmidler366 000
Sum eiendeler377 000
Sum opptjent egenkapital94 000
Sum egenkapital124 000
Sum langsiktig gjeld2 000
Sum kortsiktig gjeld251 000
Sum egenkapital og gjeld377 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 264 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter1 264 000
Varekostnad0
Lønnskostnad993 000
Ordinære avskrivninger4 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 241 000
Driftsresultat23 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader1 000
Netto finans−1 000
Sum utbytte0
Årsresultat18 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar11 000
Sum varige driftsmidler11 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler11 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post122 000
Sum omløpsmidler366 000
Sum eiendeler377 000
Sum egenkapital124 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld2 000
Kortsiktig gjeld24 000
Skyldig offentlige avgifter81 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld143 000
Sum kortsiktig gjeld251 000
Sum egenkapital og gjeld377 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital14,52 %
Gjeldsgrad0,02
Driftsmargin1,82 %
Likviditetsgrad1,46
Syklisk likviditetsgrad1,46
Egenkapitalandel0,33
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English