company

MAREN ANNA AS

8392 SØRVÅGEN

Avkastning på egenkapital
−477,54 %
Likviditetsgrad
0,91
Gjeldsgrad
0,36
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 046 000
Årsresultat−659 000
Sum eiendeler1 349 000
Sum egenkapital138 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 046 000
Sum driftskostnader6 908 000
Driftsresultat−862 000
Sum finansinntekter210 000
Sum finanskostnader7 000
Netto finans203 000
Resultat før skatt−659 000
Skattekostnad0
Årsresultat−659 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler296 000
Sum omløpsmidler1 053 000
Sum eiendeler1 349 000
Sum opptjent egenkapital−192 000
Sum egenkapital138 000
Sum langsiktig gjeld50 000
Sum kortsiktig gjeld1 161 000
Sum egenkapital og gjeld1 349 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter5 783 000
Annen driftsinntekt263 000
Sum driftsinntekter6 046 000
Varekostnad1 476 000
Lønnskostnad3 767 000
Ordinære avskrivninger81 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader6 908 000
Driftsresultat−862 000
Sum finansinntekter210 000
Sum finanskostnader7 000
Netto finans203 000
Sum utbytte0
Årsresultat−659 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom129 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar82 000
Sum varige driftsmidler211 000
Sum finansielle anleggsmidler85 000
Sum anleggsmidler296 000
Varelager182 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post147 000
Sum omløpsmidler1 053 000
Sum eiendeler1 349 000
Sum egenkapital138 000
Kortsiktig konserngjeld150 000
Sum langsiktig gjeld50 000
Kortsiktig gjeld182 000
Skyldig offentlige avgifter273 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld492 000
Sum kortsiktig gjeld1 161 000
Sum egenkapital og gjeld1 349 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−477,54 %
Gjeldsgrad0,36
Driftsmargin−14,26 %
Likviditetsgrad0,91
Syklisk likviditetsgrad1,08
Egenkapitalandel0,1
Bruttomargin75,59 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English