company

VESTERÅLSBETONG AS

8416 SORTLAND

Avkastning på egenkapital
69,61 %
Likviditetsgrad
1,45
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter49 664 000
Årsresultat7 183 000
Sum eiendeler27 383 000
Sum egenkapital10 319 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter49 664 000
Sum driftskostnader40 420 000
Driftsresultat9 244 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader29 000
Netto finans−27 000
Resultat før skatt9 217 000
Skattekostnad2 034 000
Årsresultat7 183 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler2 673 000
Sum omløpsmidler24 711 000
Sum eiendeler27 383 000
Sum opptjent egenkapital9 258 000
Sum egenkapital10 319 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld17 065 000
Sum egenkapital og gjeld27 383 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter49 614 000
Annen driftsinntekt50 000
Sum driftsinntekter49 664 000
Varekostnad19 033 000
Lønnskostnad9 812 000
Ordinære avskrivninger273 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader40 420 000
Driftsresultat9 244 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader29 000
Netto finans−27 000
Sum utbytte0
Årsresultat7 183 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler101 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler2 183 000
Inventar376 000
Sum varige driftsmidler2 559 000
Sum finansielle anleggsmidler13 000
Sum anleggsmidler2 673 000
Varelager1 426 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post15 890 000
Sum omløpsmidler24 711 000
Sum eiendeler27 383 000
Sum egenkapital10 319 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld4 341 000
Skyldig offentlige avgifter2 352 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld8 367 000
Sum kortsiktig gjeld17 065 000
Sum egenkapital og gjeld27 383 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital69,61 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin18,61 %
Likviditetsgrad1,45
Syklisk likviditetsgrad1,58
Egenkapitalandel0,38
Bruttomargin61,68 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English