company

NORDIC WOOD PRODUCTS AS

8517 NARVIK

Avkastning på egenkapital
7,16 %
Likviditetsgrad
5,54
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 405 000
Årsresultat349 000
Sum eiendeler5 941 000
Sum egenkapital4 871 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 405 000
Sum driftskostnader5 934 000
Driftsresultat470 000
Sum finansinntekter94 000
Sum finanskostnader117 000
Netto finans−23 000
Resultat før skatt448 000
Skattekostnad98 000
Årsresultat349 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler17 000
Sum omløpsmidler5 924 000
Sum eiendeler5 941 000
Sum opptjent egenkapital2 593 000
Sum egenkapital4 871 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld1 070 000
Sum egenkapital og gjeld5 941 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter6 405 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter6 405 000
Varekostnad4 158 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader5 934 000
Driftsresultat470 000
Sum finansinntekter94 000
Sum finanskostnader117 000
Netto finans−23 000
Sum utbytte0
Årsresultat349 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler17 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler17 000
Varelager4 082 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 094 000
Sum omløpsmidler5 924 000
Sum eiendeler5 941 000
Sum egenkapital4 871 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld−34 000
Skyldig offentlige avgifter294 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld716 000
Sum kortsiktig gjeld1 070 000
Sum egenkapital og gjeld5 941 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital7,16 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin7,34 %
Likviditetsgrad5,54
Syklisk likviditetsgrad−1,97
Egenkapitalandel0,82
Bruttomargin35,08 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English