company

RUSTAD PLANTESKOLE OG PLANTESENTER AS

1815 ASKIM

Avkastning på egenkapital
−4,46 %
Likviditetsgrad
16,27
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 057 000
Årsresultat−243 000
Sum eiendeler5 756 000
Sum egenkapital5 448 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 057 000
Sum driftskostnader4 173 000
Driftsresultat−116 000
Sum finansinntekter316 000
Sum finanskostnader444 000
Netto finans−128 000
Resultat før skatt−243 000
Skattekostnad0
Årsresultat−243 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler746 000
Sum omløpsmidler5 010 000
Sum eiendeler5 756 000
Sum opptjent egenkapital5 345 000
Sum egenkapital5 448 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld308 000
Sum egenkapital og gjeld5 756 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter4 057 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter4 057 000
Varekostnad1 755 000
Lønnskostnad1 760 000
Ordinære avskrivninger79 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader4 173 000
Driftsresultat−116 000
Sum finansinntekter316 000
Sum finanskostnader444 000
Netto finans−128 000
Sum utbytte75 000
Årsresultat−243 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom699 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar43 000
Sum varige driftsmidler742 000
Sum finansielle anleggsmidler5 000
Sum anleggsmidler746 000
Varelager774 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post4 139 000
Sum omløpsmidler5 010 000
Sum eiendeler5 756 000
Sum egenkapital5 448 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld17 000
Skyldig offentlige avgifter105 000
Sum utbytte75 000
Annen kortsiktig gjeld186 000
Sum kortsiktig gjeld308 000
Sum egenkapital og gjeld5 756 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−4,46 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−2,86 %
Likviditetsgrad16,27
Syklisk likviditetsgrad−10,75
Egenkapitalandel0,95
Bruttomargin56,74 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English