company

STOKKEVANNET BARNEHAGE SA

3962 STATHELLE

Avkastning på egenkapital
68,2 %
Likviditetsgrad
1,1
Gjeldsgrad
−7,07
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter10 678 000
Årsresultat−356 000
Sum eiendeler4 690 000
Sum egenkapital−522 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter10 678 000
Sum driftskostnader10 990 000
Driftsresultat−312 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader45 000
Netto finans−44 000
Resultat før skatt−356 000
Skattekostnad0
Årsresultat−356 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler3 009 000
Sum omløpsmidler1 681 000
Sum eiendeler4 690 000
Sum opptjent egenkapital−690 000
Sum egenkapital−522 000
Sum langsiktig gjeld3 688 000
Sum kortsiktig gjeld1 525 000
Sum egenkapital og gjeld4 690 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 669 000
Annen driftsinntekt9 008 000
Sum driftsinntekter10 678 000
Varekostnad202 000
Lønnskostnad8 851 000
Ordinære avskrivninger273 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader10 990 000
Driftsresultat−312 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader45 000
Netto finans−44 000
Sum utbytte0
Årsresultat−356 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom2 808 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar202 000
Sum varige driftsmidler3 009 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler3 009 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 310 000
Sum omløpsmidler1 681 000
Sum eiendeler4 690 000
Sum egenkapital−522 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld3 688 000
Kortsiktig gjeld192 000
Skyldig offentlige avgifter553 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld780 000
Sum kortsiktig gjeld1 525 000
Sum egenkapital og gjeld4 690 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital68,2 %
Gjeldsgrad−7,07
Driftsmargin−2,92 %
Likviditetsgrad1,1
Syklisk likviditetsgrad1,1
Egenkapitalandel−0,11
Bruttomargin98,11 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English