company

GROMGULL AS

0570 OSLO

Avkastning på egenkapital
0 %
Likviditetsgrad
1,37
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat0
Sum eiendeler2 524 000
Sum egenkapital1 658 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader0
Driftsresultat0
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt0
Skattekostnad0
Årsresultat0
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 337 000
Sum omløpsmidler1 187 000
Sum eiendeler2 524 000
Sum opptjent egenkapital1 628 000
Sum egenkapital1 658 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld866 000
Sum egenkapital og gjeld2 524 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader0
Driftsresultat0
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat0
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler1 337 000
Sum anleggsmidler1 337 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 187 000
Sum omløpsmidler1 187 000
Sum eiendeler2 524 000
Sum egenkapital1 658 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld866 000
Sum kortsiktig gjeld866 000
Sum egenkapital og gjeld2 524 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital0 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad1,37
Syklisk likviditetsgrad1,37
Egenkapitalandel0,66
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English