company

T. BRYNJULFSEN AS

5019 BERGEN

Avkastning på egenkapital
−0,03 %
Likviditetsgrad
0,65
Gjeldsgrad
2,65
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−9 000
Sum eiendeler147 948 000
Sum egenkapital27 332 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader59 000
Driftsresultat−59 000
Sum finansinntekter2 192 000
Sum finanskostnader2 145 000
Netto finans47 000
Resultat før skatt−12 000
Skattekostnad−3 000
Årsresultat−9 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler116 687 000
Sum omløpsmidler31 261 000
Sum eiendeler147 948 000
Sum opptjent egenkapital8 934 000
Sum egenkapital27 332 000
Sum langsiktig gjeld72 450 000
Sum kortsiktig gjeld48 166 000
Sum egenkapital og gjeld147 948 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader59 000
Driftsresultat−59 000
Sum finansinntekter2 192 000
Sum finanskostnader2 145 000
Netto finans47 000
Sum utbytte8 452 000
Årsresultat−9 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler116 687 000
Sum anleggsmidler116 687 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post43 000
Sum omløpsmidler31 261 000
Sum eiendeler147 948 000
Sum egenkapital27 332 000
Kortsiktig konserngjeld40 916 000
Sum langsiktig gjeld72 450 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte8 452 000
Annen kortsiktig gjeld7 250 000
Sum kortsiktig gjeld48 166 000
Sum egenkapital og gjeld147 948 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−0,03 %
Gjeldsgrad2,65
Driftsmargin-
Likviditetsgrad0,65
Syklisk likviditetsgrad0,65
Egenkapitalandel0,18
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English