company

FARAO AS

7563 MALVIK

Avkastning på egenkapital
9,84 %
Likviditetsgrad
0,98
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat4 134 000
Sum eiendeler47 748 000
Sum egenkapital41 998 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader327 000
Driftsresultat−327 000
Sum finansinntekter4 588 000
Sum finanskostnader82 000
Netto finans4 506 000
Resultat før skatt4 179 000
Skattekostnad45 000
Årsresultat4 134 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler42 088 000
Sum omløpsmidler5 660 000
Sum eiendeler47 748 000
Sum opptjent egenkapital29 446 000
Sum egenkapital41 998 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld5 750 000
Sum egenkapital og gjeld47 748 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader327 000
Driftsresultat−327 000
Sum finansinntekter4 588 000
Sum finanskostnader82 000
Netto finans4 506 000
Sum utbytte0
Årsresultat4 134 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler204 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler41 884 000
Sum anleggsmidler42 088 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post4 758 000
Sum omløpsmidler5 660 000
Sum eiendeler47 748 000
Sum egenkapital41 998 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld5 750 000
Sum kortsiktig gjeld5 750 000
Sum egenkapital og gjeld47 748 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital9,84 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad0,98
Syklisk likviditetsgrad0,98
Egenkapitalandel0,88
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English