company

MELAREN AS

5392 STOREBØ

Avkastning på egenkapital
10,5 %
Likviditetsgrad
0,87
Gjeldsgrad
7,57
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 389 000
Årsresultat163 000
Sum eiendeler14 589 000
Sum egenkapital1 553 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 389 000
Sum driftskostnader1 929 000
Driftsresultat460 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader250 000
Netto finans−250 000
Resultat før skatt210 000
Skattekostnad47 000
Årsresultat163 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler13 476 000
Sum omløpsmidler1 113 000
Sum eiendeler14 589 000
Sum opptjent egenkapital1 013 000
Sum egenkapital1 553 000
Sum langsiktig gjeld11 755 000
Sum kortsiktig gjeld1 281 000
Sum egenkapital og gjeld14 589 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter2 389 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter2 389 000
Varekostnad11 000
Lønnskostnad143 000
Ordinære avskrivninger897 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 929 000
Driftsresultat460 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader250 000
Netto finans−250 000
Sum utbytte0
Årsresultat163 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler1 300 000
Fast eiendom3 413 000
Maskiner/anlegg/biler392 000
Inventar11 000
Sum varige driftsmidler12 176 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler13 476 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post952 000
Sum omløpsmidler1 113 000
Sum eiendeler14 589 000
Sum egenkapital1 553 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld11 755 000
Kortsiktig gjeld1 203 000
Skyldig offentlige avgifter39 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld39 000
Sum kortsiktig gjeld1 281 000
Sum egenkapital og gjeld14 589 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital10,5 %
Gjeldsgrad7,57
Driftsmargin19,25 %
Likviditetsgrad0,87
Syklisk likviditetsgrad0,87
Egenkapitalandel0,11
Bruttomargin99,54 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English