company

MO TERRASSE 16 BORETTSLAG

3211 SANDEFJORD

Avkastning på egenkapital
19,94 %
Likviditetsgrad
3,16
Gjeldsgrad
75,01
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 117 000
Årsresultat262 000
Sum eiendeler100 271 000
Sum egenkapital1 314 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 117 000
Sum driftskostnader825 000
Driftsresultat1 292 000
Sum finansinntekter14 000
Sum finanskostnader1 044 000
Netto finans−1 030 000
Resultat før skatt262 000
Skattekostnad0
Årsresultat262 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler99 015 000
Sum omløpsmidler1 256 000
Sum eiendeler100 271 000
Sum opptjent egenkapital1 184 000
Sum egenkapital1 314 000
Sum langsiktig gjeld98 560 000
Sum kortsiktig gjeld397 000
Sum egenkapital og gjeld100 271 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt2 117 000
Sum driftsinntekter2 117 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader825 000
Driftsresultat1 292 000
Sum finansinntekter14 000
Sum finanskostnader1 044 000
Netto finans−1 030 000
Sum utbytte0
Årsresultat262 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom98 610 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler98 610 000
Sum finansielle anleggsmidler405 000
Sum anleggsmidler99 015 000
Varelager0
Sum investeringer206 000
Kasse/Bank/Post942 000
Sum omløpsmidler1 256 000
Sum eiendeler100 271 000
Sum egenkapital1 314 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld98 560 000
Kortsiktig gjeld201 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld195 000
Sum kortsiktig gjeld397 000
Sum egenkapital og gjeld100 271 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital19,94 %
Gjeldsgrad75,01
Driftsmargin61,03 %
Likviditetsgrad3,16
Syklisk likviditetsgrad3,16
Egenkapitalandel0,01
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English