company

KORDE AS

0350 OSLO

Avkastning på egenkapital
1,75 %
Likviditetsgrad
2,06
Gjeldsgrad
−1,07
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−7 000
Sum eiendeler42 000
Sum egenkapital−399 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader7 000
Driftsresultat−7 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−7 000
Skattekostnad0
Årsresultat−7 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler9 000
Sum omløpsmidler33 000
Sum eiendeler42 000
Sum opptjent egenkapital−424 000
Sum egenkapital−399 000
Sum langsiktig gjeld425 000
Sum kortsiktig gjeld16 000
Sum egenkapital og gjeld42 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader7 000
Driftsresultat−7 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−7 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler9 000
Sum anleggsmidler9 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 000
Sum omløpsmidler33 000
Sum eiendeler42 000
Sum egenkapital−399 000
Kortsiktig konserngjeld12 000
Sum langsiktig gjeld425 000
Kortsiktig gjeld4 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld16 000
Sum egenkapital og gjeld42 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital1,75 %
Gjeldsgrad−1,07
Driftsmargin-
Likviditetsgrad2,06
Syklisk likviditetsgrad2,06
Egenkapitalandel−9,5
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English