company

WORKDAY NORWAY AS

0191 OSLO

Avkastning på egenkapital
27,71 %
Likviditetsgrad
1,58
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2023
Sum driftsinntekter20 090 000
Årsresultat746 000
Sum eiendeler7 345 000
Sum egenkapital2 692 000
Resultatregnskap (NOK)2023
Sum driftsinntekter20 090 000
Sum driftskostnader18 363 000
Driftsresultat1 727 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader770 000
Netto finans−770 000
Resultat før skatt957 000
Skattekostnad210 000
Årsresultat746 000
Balanseregnskap (NOK)2023
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler7 345 000
Sum eiendeler7 345 000
Sum opptjent egenkapital2 662 000
Sum egenkapital2 692 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld4 653 000
Sum egenkapital og gjeld7 345 000
Kontantstrøm (NOK)2023
Sum salgsinntekter20 090 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter20 090 000
Varekostnad0
Lønnskostnad14 861 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader18 363 000
Driftsresultat1 727 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader770 000
Netto finans−770 000
Sum utbytte0
Årsresultat746 000
Balansedetaljer (NOK)2023
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post5 158 000
Sum omløpsmidler7 345 000
Sum eiendeler7 345 000
Sum egenkapital2 692 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld596 000
Skyldig offentlige avgifter1 388 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld2 310 000
Sum kortsiktig gjeld4 653 000
Sum egenkapital og gjeld7 345 000
Finansielle nøkkeltall2023
Avkastning på egenkapital27,71 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin8,6 %
Likviditetsgrad1,58
Syklisk likviditetsgrad1,58
Egenkapitalandel0,37
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English