company

KIRKEVEIEN 61 AS

0366 OSLO

Avkastning på egenkapital
10,66 %
Likviditetsgrad
8,65
Gjeldsgrad
6,51
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter7 511 000
Årsresultat1 450 000
Sum eiendeler103 406 000
Sum egenkapital13 598 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter7 511 000
Sum driftskostnader3 423 000
Driftsresultat4 088 000
Sum finansinntekter88 000
Sum finanskostnader2 316 000
Netto finans−2 228 000
Resultat før skatt1 860 000
Skattekostnad409 000
Årsresultat1 450 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler91 892 000
Sum omløpsmidler11 514 000
Sum eiendeler103 406 000
Sum opptjent egenkapital−9 202 000
Sum egenkapital13 598 000
Sum langsiktig gjeld88 477 000
Sum kortsiktig gjeld1 331 000
Sum egenkapital og gjeld103 406 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt7 511 000
Sum driftsinntekter7 511 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger2 294 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader3 423 000
Driftsresultat4 088 000
Sum finansinntekter88 000
Sum finanskostnader2 316 000
Netto finans−2 228 000
Sum utbytte0
Årsresultat1 450 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom91 892 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler91 892 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler91 892 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post10 690 000
Sum omløpsmidler11 514 000
Sum eiendeler103 406 000
Sum egenkapital13 598 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld88 477 000
Kortsiktig gjeld152 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld469 000
Sum kortsiktig gjeld1 331 000
Sum egenkapital og gjeld103 406 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital10,66 %
Gjeldsgrad6,51
Driftsmargin54,43 %
Likviditetsgrad8,65
Syklisk likviditetsgrad8,65
Egenkapitalandel0,13
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English