company

TØMRAR 1 AS

6160 HOVDEBYGDA

Avkastning på egenkapital
20,84 %
Likviditetsgrad
1,19
Gjeldsgrad
0,32
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 247 000
Årsresultat129 000
Sum eiendeler2 085 000
Sum egenkapital619 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 247 000
Sum driftskostnader6 064 000
Driftsresultat183 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader12 000
Netto finans−12 000
Resultat før skatt172 000
Skattekostnad42 000
Årsresultat129 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler573 000
Sum omløpsmidler1 512 000
Sum eiendeler2 085 000
Sum opptjent egenkapital519 000
Sum egenkapital619 000
Sum langsiktig gjeld196 000
Sum kortsiktig gjeld1 271 000
Sum egenkapital og gjeld2 085 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter6 247 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter6 247 000
Varekostnad1 815 000
Lønnskostnad3 460 000
Ordinære avskrivninger147 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader6 064 000
Driftsresultat183 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader12 000
Netto finans−12 000
Sum utbytte0
Årsresultat129 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar573 000
Sum varige driftsmidler573 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler573 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post978 000
Sum omløpsmidler1 512 000
Sum eiendeler2 085 000
Sum egenkapital619 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld196 000
Kortsiktig gjeld290 000
Skyldig offentlige avgifter631 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld337 000
Sum kortsiktig gjeld1 271 000
Sum egenkapital og gjeld2 085 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital20,84 %
Gjeldsgrad0,32
Driftsmargin2,93 %
Likviditetsgrad1,19
Syklisk likviditetsgrad1,19
Egenkapitalandel0,3
Bruttomargin70,95 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English