company

INGHOLM INVEST AS

1473 LØRENSKOG

Avkastning på egenkapital
5,22 %
Likviditetsgrad
8,42
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 048 000
Årsresultat41 000
Sum eiendeler882 000
Sum egenkapital786 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 048 000
Sum driftskostnader1 996 000
Driftsresultat52 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt52 000
Skattekostnad11 000
Årsresultat41 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler73 000
Sum omløpsmidler808 000
Sum eiendeler882 000
Sum opptjent egenkapital756 000
Sum egenkapital786 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld96 000
Sum egenkapital og gjeld882 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter2 048 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter2 048 000
Varekostnad1 247 000
Lønnskostnad629 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 996 000
Driftsresultat52 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat41 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler73 000
Sum anleggsmidler73 000
Varelager160 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post655 000
Sum omløpsmidler808 000
Sum eiendeler882 000
Sum egenkapital786 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld4 000
Skyldig offentlige avgifter80 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld96 000
Sum egenkapital og gjeld882 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital5,22 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin2,54 %
Likviditetsgrad8,42
Syklisk likviditetsgrad−12,63
Egenkapitalandel0,89
Bruttomargin39,11 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English