company

GRETLAND BIL AS

1711 SARPSBORG

Avkastning på egenkapital
62,17 %
Likviditetsgrad
1,27
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter80 118 000
Årsresultat4 149 000
Sum eiendeler17 336 000
Sum egenkapital6 674 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter80 118 000
Sum driftskostnader74 738 000
Driftsresultat5 381 000
Sum finansinntekter3 000
Sum finanskostnader55 000
Netto finans−52 000
Resultat før skatt5 328 000
Skattekostnad1 179 000
Årsresultat4 149 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler3 812 000
Sum omløpsmidler13 524 000
Sum eiendeler17 336 000
Sum opptjent egenkapital6 644 000
Sum egenkapital6 674 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld10 663 000
Sum egenkapital og gjeld17 336 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter77 950 000
Annen driftsinntekt2 168 000
Sum driftsinntekter80 118 000
Varekostnad69 571 000
Lønnskostnad3 300 000
Ordinære avskrivninger41 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader74 738 000
Driftsresultat5 381 000
Sum finansinntekter3 000
Sum finanskostnader55 000
Netto finans−52 000
Sum utbytte3 000 000
Årsresultat4 149 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar113 000
Sum varige driftsmidler113 000
Sum finansielle anleggsmidler3 700 000
Sum anleggsmidler3 812 000
Varelager10 591 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 153 000
Sum omløpsmidler13 524 000
Sum eiendeler17 336 000
Sum egenkapital6 674 000
Kortsiktig konserngjeld1 721 000
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld459 000
Skyldig offentlige avgifter253 000
Sum utbytte3 000 000
Annen kortsiktig gjeld1 605 000
Sum kortsiktig gjeld10 663 000
Sum egenkapital og gjeld17 336 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital62,17 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin6,72 %
Likviditetsgrad1,27
Syklisk likviditetsgrad187,83
Egenkapitalandel0,38
Bruttomargin13,16 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English