company

TURBULENT FLUX AS

0277 OSLO

Avkastning på egenkapital
−34,93 %
Likviditetsgrad
2,73
Gjeldsgrad
0,1
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 291 000
Årsresultat−13 854 000
Sum eiendeler46 039 000
Sum egenkapital39 664 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 291 000
Sum driftskostnader14 977 000
Driftsresultat−13 685 000
Sum finansinntekter8 000
Sum finanskostnader177 000
Netto finans−169 000
Resultat før skatt−13 854 000
Skattekostnad0
Årsresultat−13 854 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler39 306 000
Sum omløpsmidler6 734 000
Sum eiendeler46 039 000
Sum opptjent egenkapital−18 657 000
Sum egenkapital39 664 000
Sum langsiktig gjeld3 906 000
Sum kortsiktig gjeld2 469 000
Sum egenkapital og gjeld46 039 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter861 000
Annen driftsinntekt431 000
Sum driftsinntekter1 291 000
Varekostnad0
Lønnskostnad7 097 000
Ordinære avskrivninger4 347 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader14 977 000
Driftsresultat−13 685 000
Sum finansinntekter8 000
Sum finanskostnader177 000
Netto finans−169 000
Sum utbytte0
Årsresultat−13 854 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler39 217 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar88 000
Sum varige driftsmidler88 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler39 306 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post4 112 000
Sum omløpsmidler6 734 000
Sum eiendeler46 039 000
Sum egenkapital39 664 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld3 906 000
Kortsiktig gjeld481 000
Skyldig offentlige avgifter659 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 330 000
Sum kortsiktig gjeld2 469 000
Sum egenkapital og gjeld46 039 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−34,93 %
Gjeldsgrad0,1
Driftsmargin−1 060,03 %
Likviditetsgrad2,73
Syklisk likviditetsgrad2,73
Egenkapitalandel0,86
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English