company

TERJE LIEN HOLDING AS

7374 RØROS

Avkastning på egenkapital
60,19 %
Likviditetsgrad
458,5
Gjeldsgrad
0,1
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat2 298 000
Sum eiendeler4 222 000
Sum egenkapital3 818 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader35 000
Driftsresultat−35 000
Sum finansinntekter2 333 000
Sum finanskostnader0
Netto finans2 333 000
Resultat før skatt2 298 000
Skattekostnad0
Årsresultat2 298 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler554 000
Sum omløpsmidler3 668 000
Sum eiendeler4 222 000
Sum opptjent egenkapital3 269 000
Sum egenkapital3 818 000
Sum langsiktig gjeld397 000
Sum kortsiktig gjeld8 000
Sum egenkapital og gjeld4 222 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader35 000
Driftsresultat−35 000
Sum finansinntekter2 333 000
Sum finanskostnader0
Netto finans2 333 000
Sum utbytte0
Årsresultat2 298 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler554 000
Sum anleggsmidler554 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post3 668 000
Sum omløpsmidler3 668 000
Sum eiendeler4 222 000
Sum egenkapital3 818 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld397 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld7 000
Sum kortsiktig gjeld8 000
Sum egenkapital og gjeld4 222 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital60,19 %
Gjeldsgrad0,1
Driftsmargin-
Likviditetsgrad458,5
Syklisk likviditetsgrad458,5
Egenkapitalandel0,9
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English