company

BERGEN HUDLEGESENTER AS

5042 BERGEN

Avkastning på egenkapital
251,54 %
Likviditetsgrad
1,15
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter5 656 000
Årsresultat737 000
Sum eiendeler1 349 000
Sum egenkapital293 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter5 656 000
Sum driftskostnader4 477 000
Driftsresultat1 178 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader1 000
Netto finans−1 000
Resultat før skatt1 178 000
Skattekostnad440 000
Årsresultat737 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler139 000
Sum omløpsmidler1 210 000
Sum eiendeler1 349 000
Sum opptjent egenkapital263 000
Sum egenkapital293 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld1 056 000
Sum egenkapital og gjeld1 349 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter5 656 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter5 656 000
Varekostnad0
Lønnskostnad2 330 000
Ordinære avskrivninger19 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader4 477 000
Driftsresultat1 178 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader1 000
Netto finans−1 000
Sum utbytte0
Årsresultat737 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar24 000
Sum varige driftsmidler24 000
Sum finansielle anleggsmidler115 000
Sum anleggsmidler139 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 060 000
Sum omløpsmidler1 210 000
Sum eiendeler1 349 000
Sum egenkapital293 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter590 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld203 000
Sum kortsiktig gjeld1 056 000
Sum egenkapital og gjeld1 349 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital251,54 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin20,83 %
Likviditetsgrad1,15
Syklisk likviditetsgrad1,15
Egenkapitalandel0,22
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English