company

MOMENTUM RÅDGIVNING AS

5546 RØYKSUND

Avkastning på egenkapital
10,58 %
Likviditetsgrad
0
Gjeldsgrad
−0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter17 000
Årsresultat−20 000
Sum eiendeler0
Sum egenkapital−189 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter17 000
Sum driftskostnader36 000
Driftsresultat−19 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader2 000
Netto finans−2 000
Resultat før skatt−20 000
Skattekostnad0
Årsresultat−20 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler0
Sum eiendeler0
Sum opptjent egenkapital−219 000
Sum egenkapital−189 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld190 000
Sum egenkapital og gjeld0
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter17 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter17 000
Varekostnad0
Lønnskostnad1 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader36 000
Driftsresultat−19 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader2 000
Netto finans−2 000
Sum utbytte0
Årsresultat−20 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post0
Sum omløpsmidler0
Sum eiendeler0
Sum egenkapital−189 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld26 000
Skyldig offentlige avgifter1 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld162 000
Sum kortsiktig gjeld190 000
Sum egenkapital og gjeld0
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital10,58 %
Gjeldsgrad−0
Driftsmargin−111,76 %
Likviditetsgrad0
Syklisk likviditetsgrad0
Egenkapitalandel-
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English