company

BYGG OG BOLIGSTYLING AS

1481 HAGAN

Avkastning på egenkapital
2,94 %
Likviditetsgrad
0,88
Gjeldsgrad
0,1
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 690 000
Årsresultat22 000
Sum eiendeler1 457 000
Sum egenkapital748 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 690 000
Sum driftskostnader4 634 000
Driftsresultat56 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader18 000
Netto finans−18 000
Resultat før skatt38 000
Skattekostnad16 000
Årsresultat22 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler901 000
Sum omløpsmidler555 000
Sum eiendeler1 457 000
Sum opptjent egenkapital724 000
Sum egenkapital748 000
Sum langsiktig gjeld75 000
Sum kortsiktig gjeld633 000
Sum egenkapital og gjeld1 457 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter4 690 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter4 690 000
Varekostnad569 000
Lønnskostnad2 790 000
Ordinære avskrivninger248 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader4 634 000
Driftsresultat56 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader18 000
Netto finans−18 000
Sum utbytte0
Årsresultat22 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar901 000
Sum varige driftsmidler901 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler901 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post448 000
Sum omløpsmidler555 000
Sum eiendeler1 457 000
Sum egenkapital748 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld75 000
Kortsiktig gjeld25 000
Skyldig offentlige avgifter310 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld282 000
Sum kortsiktig gjeld633 000
Sum egenkapital og gjeld1 457 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital2,94 %
Gjeldsgrad0,1
Driftsmargin1,19 %
Likviditetsgrad0,88
Syklisk likviditetsgrad0,88
Egenkapitalandel0,51
Bruttomargin87,87 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English