company

KORSSUND INVEST AS

6413 MOLDE

Avkastning på egenkapital
−152,41 %
Likviditetsgrad
14,6
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−221 000
Sum eiendeler150 000
Sum egenkapital145 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader10 000
Driftsresultat−10 000
Sum finansinntekter3 000
Sum finanskostnader215 000
Netto finans−212 000
Resultat før skatt−221 000
Skattekostnad0
Årsresultat−221 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler77 000
Sum omløpsmidler73 000
Sum eiendeler150 000
Sum opptjent egenkapital123 000
Sum egenkapital145 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld5 000
Sum egenkapital og gjeld150 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader10 000
Driftsresultat−10 000
Sum finansinntekter3 000
Sum finanskostnader215 000
Netto finans−212 000
Sum utbytte0
Årsresultat−221 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler77 000
Sum anleggsmidler77 000
Varelager0
Sum investeringer64 000
Kasse/Bank/Post9 000
Sum omløpsmidler73 000
Sum eiendeler150 000
Sum egenkapital145 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld4 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 000
Sum kortsiktig gjeld5 000
Sum egenkapital og gjeld150 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−152,41 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad14,6
Syklisk likviditetsgrad14,6
Egenkapitalandel0,97
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English