company

UIR AS

3173 VEAR

Avkastning på egenkapital
−12,17 %
Likviditetsgrad
89,69
Gjeldsgrad
0,36
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−287 000
Sum eiendeler3 217 000
Sum egenkapital2 358 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader21 000
Driftsresultat−21 000
Sum finansinntekter−227 000
Sum finanskostnader39 000
Netto finans−266 000
Resultat før skatt−287 000
Skattekostnad0
Årsresultat−287 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler2 051 000
Sum omløpsmidler1 166 000
Sum eiendeler3 217 000
Sum opptjent egenkapital2 336 000
Sum egenkapital2 358 000
Sum langsiktig gjeld846 000
Sum kortsiktig gjeld13 000
Sum egenkapital og gjeld3 217 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader21 000
Driftsresultat−21 000
Sum finansinntekter−227 000
Sum finanskostnader39 000
Netto finans−266 000
Sum utbytte0
Årsresultat−287 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler2 051 000
Sum anleggsmidler2 051 000
Varelager0
Sum investeringer8 000
Kasse/Bank/Post1 158 000
Sum omløpsmidler1 166 000
Sum eiendeler3 217 000
Sum egenkapital2 358 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld846 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld13 000
Sum kortsiktig gjeld13 000
Sum egenkapital og gjeld3 217 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−12,17 %
Gjeldsgrad0,36
Driftsmargin-
Likviditetsgrad89,69
Syklisk likviditetsgrad89,69
Egenkapitalandel0,73
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English