company

EVOHUS AS

0255 OSLO

Avkastning på egenkapital
−5,99 %
Likviditetsgrad
4,15
Gjeldsgrad
0,4
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 040 000
Årsresultat−150 000
Sum eiendeler4 598 000
Sum egenkapital2 506 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 040 000
Sum driftskostnader1 211 000
Driftsresultat−172 000
Sum finansinntekter35 000
Sum finanskostnader13 000
Netto finans22 000
Resultat før skatt−150 000
Skattekostnad0
Årsresultat−150 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler70 000
Sum omløpsmidler4 528 000
Sum eiendeler4 598 000
Sum opptjent egenkapital−3 176 000
Sum egenkapital2 506 000
Sum langsiktig gjeld1 000 000
Sum kortsiktig gjeld1 092 000
Sum egenkapital og gjeld4 598 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 040 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter1 040 000
Varekostnad98 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger21 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 211 000
Driftsresultat−172 000
Sum finansinntekter35 000
Sum finanskostnader13 000
Netto finans22 000
Sum utbytte0
Årsresultat−150 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar70 000
Sum varige driftsmidler70 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler70 000
Varelager4 420 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post31 000
Sum omløpsmidler4 528 000
Sum eiendeler4 598 000
Sum egenkapital2 506 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 000 000
Kortsiktig gjeld297 000
Skyldig offentlige avgifter51 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld744 000
Sum kortsiktig gjeld1 092 000
Sum egenkapital og gjeld4 598 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−5,99 %
Gjeldsgrad0,4
Driftsmargin−16,54 %
Likviditetsgrad4,15
Syklisk likviditetsgrad−1,36
Egenkapitalandel0,55
Bruttomargin90,58 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English