company

SPYLE & RØRKONTROLL AS

4820 FROLAND

Avkastning på egenkapital
21,96 %
Likviditetsgrad
1,75
Gjeldsgrad
0,11
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter13 520 000
Årsresultat821 000
Sum eiendeler6 324 000
Sum egenkapital3 738 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter13 520 000
Sum driftskostnader12 446 000
Driftsresultat1 073 000
Sum finansinntekter9 000
Sum finanskostnader24 000
Netto finans−15 000
Resultat før skatt1 058 000
Skattekostnad237 000
Årsresultat821 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler2 541 000
Sum omløpsmidler3 783 000
Sum eiendeler6 324 000
Sum opptjent egenkapital3 638 000
Sum egenkapital3 738 000
Sum langsiktig gjeld420 000
Sum kortsiktig gjeld2 166 000
Sum egenkapital og gjeld6 324 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter13 481 000
Annen driftsinntekt38 000
Sum driftsinntekter13 520 000
Varekostnad5 231 000
Lønnskostnad3 783 000
Ordinære avskrivninger540 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader12 446 000
Driftsresultat1 073 000
Sum finansinntekter9 000
Sum finanskostnader24 000
Netto finans−15 000
Sum utbytte0
Årsresultat821 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler9 000
Fast eiendom1 456 000
Maskiner/anlegg/biler1 000
Inventar860 000
Sum varige driftsmidler2 317 000
Sum finansielle anleggsmidler215 000
Sum anleggsmidler2 541 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post2 581 000
Sum omløpsmidler3 783 000
Sum eiendeler6 324 000
Sum egenkapital3 738 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld420 000
Kortsiktig gjeld993 000
Skyldig offentlige avgifter483 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld443 000
Sum kortsiktig gjeld2 166 000
Sum egenkapital og gjeld6 324 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital21,96 %
Gjeldsgrad0,11
Driftsmargin7,94 %
Likviditetsgrad1,75
Syklisk likviditetsgrad1,75
Egenkapitalandel0,59
Bruttomargin61,31 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English