company

ØVREVOLD INVEST AS

1763 HALDEN

Avkastning på egenkapital
38,17 %
Likviditetsgrad
1,27
Gjeldsgrad
0,3
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat1 257 000
Sum eiendeler4 564 000
Sum egenkapital3 293 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader1 000
Driftsresultat−1 000
Sum finansinntekter1 264 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 264 000
Resultat før skatt1 264 000
Skattekostnad7 000
Årsresultat1 257 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler4 219 000
Sum omløpsmidler345 000
Sum eiendeler4 564 000
Sum opptjent egenkapital3 253 000
Sum egenkapital3 293 000
Sum langsiktig gjeld1 000 000
Sum kortsiktig gjeld271 000
Sum egenkapital og gjeld4 564 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 000
Driftsresultat−1 000
Sum finansinntekter1 264 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 264 000
Sum utbytte200 000
Årsresultat1 257 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler4 219 000
Sum anleggsmidler4 219 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post345 000
Sum omløpsmidler345 000
Sum eiendeler4 564 000
Sum egenkapital3 293 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 000 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte200 000
Annen kortsiktig gjeld264 000
Sum kortsiktig gjeld271 000
Sum egenkapital og gjeld4 564 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital38,17 %
Gjeldsgrad0,3
Driftsmargin-
Likviditetsgrad1,27
Syklisk likviditetsgrad1,27
Egenkapitalandel0,72
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English