company

TOR JACK MADSEN HOLDING AS

5232 PARADIS

Avkastning på egenkapital
1,85 %
Likviditetsgrad
1,73
Gjeldsgrad
0,08
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter407 000
Årsresultat189 000
Sum eiendeler11 121 000
Sum egenkapital10 237 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter407 000
Sum driftskostnader338 000
Driftsresultat69 000
Sum finansinntekter145 000
Sum finanskostnader0
Netto finans145 000
Resultat før skatt214 000
Skattekostnad26 000
Årsresultat189 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler10 962 000
Sum omløpsmidler159 000
Sum eiendeler11 121 000
Sum opptjent egenkapital10 092 000
Sum egenkapital10 237 000
Sum langsiktig gjeld792 000
Sum kortsiktig gjeld92 000
Sum egenkapital og gjeld11 121 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt407 000
Sum driftsinntekter407 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader338 000
Driftsresultat69 000
Sum finansinntekter145 000
Sum finanskostnader0
Netto finans145 000
Sum utbytte0
Årsresultat189 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom10 962 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler10 962 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler10 962 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post159 000
Sum omløpsmidler159 000
Sum eiendeler11 121 000
Sum egenkapital10 237 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld792 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld66 000
Sum kortsiktig gjeld92 000
Sum egenkapital og gjeld11 121 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital1,85 %
Gjeldsgrad0,08
Driftsmargin16,95 %
Likviditetsgrad1,73
Syklisk likviditetsgrad1,73
Egenkapitalandel0,92
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English