company

ACT EIENDOM AS

0363 OSLO

Avkastning på egenkapital
69,57 %
Likviditetsgrad
0,03
Gjeldsgrad
26,76
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter296 000
Årsresultat64 000
Sum eiendeler4 356 000
Sum egenkapital92 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter296 000
Sum driftskostnader65 000
Driftsresultat230 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader149 000
Netto finans−149 000
Resultat før skatt82 000
Skattekostnad18 000
Årsresultat64 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler4 306 000
Sum omløpsmidler50 000
Sum eiendeler4 356 000
Sum opptjent egenkapital62 000
Sum egenkapital92 000
Sum langsiktig gjeld2 462 000
Sum kortsiktig gjeld1 803 000
Sum egenkapital og gjeld4 356 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt296 000
Sum driftsinntekter296 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader65 000
Driftsresultat230 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader149 000
Netto finans−149 000
Sum utbytte30 000
Årsresultat64 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom4 306 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler4 306 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler4 306 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post50 000
Sum omløpsmidler50 000
Sum eiendeler4 356 000
Sum egenkapital92 000
Kortsiktig konserngjeld184 000
Sum langsiktig gjeld2 462 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte30 000
Annen kortsiktig gjeld1 588 000
Sum kortsiktig gjeld1 803 000
Sum egenkapital og gjeld4 356 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital69,57 %
Gjeldsgrad26,76
Driftsmargin77,7 %
Likviditetsgrad0,03
Syklisk likviditetsgrad0,03
Egenkapitalandel0,02
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English