company

DIAMANTGALLERIET AS

7053 RANHEIM

Avkastning på egenkapital
26,42 %
Likviditetsgrad
3,7
Gjeldsgrad
0,26
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter228 000
Årsresultat51 000
Sum eiendeler333 000
Sum egenkapital193 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter228 000
Sum driftskostnader163 000
Driftsresultat66 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt65 000
Skattekostnad14 000
Årsresultat51 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler333 000
Sum eiendeler333 000
Sum opptjent egenkapital163 000
Sum egenkapital193 000
Sum langsiktig gjeld50 000
Sum kortsiktig gjeld90 000
Sum egenkapital og gjeld333 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter228 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter228 000
Varekostnad123 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader163 000
Driftsresultat66 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat51 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager100 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post199 000
Sum omløpsmidler333 000
Sum eiendeler333 000
Sum egenkapital193 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld50 000
Kortsiktig gjeld11 000
Skyldig offentlige avgifter12 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld53 000
Sum kortsiktig gjeld90 000
Sum egenkapital og gjeld333 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital26,42 %
Gjeldsgrad0,26
Driftsmargin28,95 %
Likviditetsgrad3,7
Syklisk likviditetsgrad−33,3
Egenkapitalandel0,58
Bruttomargin46,05 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English