company

HAALAND SERVICES AS

4517 MANDAL

Avkastning på egenkapital
20,2 %
Likviditetsgrad
2,32
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter18 718 000
Årsresultat1 086 000
Sum eiendeler6 241 000
Sum egenkapital5 375 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter18 718 000
Sum driftskostnader17 241 000
Driftsresultat1 478 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader19 000
Netto finans−18 000
Resultat før skatt1 460 000
Skattekostnad374 000
Årsresultat1 086 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler4 233 000
Sum omløpsmidler2 008 000
Sum eiendeler6 241 000
Sum opptjent egenkapital5 345 000
Sum egenkapital5 375 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld866 000
Sum egenkapital og gjeld6 241 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter18 682 000
Annen driftsinntekt37 000
Sum driftsinntekter18 718 000
Varekostnad14 587 000
Lønnskostnad929 000
Ordinære avskrivninger17 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader17 241 000
Driftsresultat1 478 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader19 000
Netto finans−18 000
Sum utbytte0
Årsresultat1 086 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler177 000
Inventar0
Sum varige driftsmidler177 000
Sum finansielle anleggsmidler4 055 000
Sum anleggsmidler4 233 000
Varelager813 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post263 000
Sum omløpsmidler2 008 000
Sum eiendeler6 241 000
Sum egenkapital5 375 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld38 000
Skyldig offentlige avgifter105 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld348 000
Sum kortsiktig gjeld866 000
Sum egenkapital og gjeld6 241 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital20,2 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin7,9 %
Likviditetsgrad2,32
Syklisk likviditetsgrad37,89
Egenkapitalandel0,86
Bruttomargin22,07 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English