company

BRINGNER HOLDING AS

2420 TRYSIL

Avkastning på egenkapital
5,81 %
Likviditetsgrad
27,55
Gjeldsgrad
0,94
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter508 000
Årsresultat186 000
Sum eiendeler6 293 000
Sum egenkapital3 203 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter508 000
Sum driftskostnader278 000
Driftsresultat230 000
Sum finansinntekter211 000
Sum finanskostnader203 000
Netto finans8 000
Resultat før skatt238 000
Skattekostnad52 000
Årsresultat186 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler4 282 000
Sum omløpsmidler2 011 000
Sum eiendeler6 293 000
Sum opptjent egenkapital3 153 000
Sum egenkapital3 203 000
Sum langsiktig gjeld3 017 000
Sum kortsiktig gjeld73 000
Sum egenkapital og gjeld6 293 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter508 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter508 000
Varekostnad0
Lønnskostnad4 000
Ordinære avskrivninger78 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader278 000
Driftsresultat230 000
Sum finansinntekter211 000
Sum finanskostnader203 000
Netto finans8 000
Sum utbytte500 000
Årsresultat186 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom3 311 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar38 000
Sum varige driftsmidler3 349 000
Sum finansielle anleggsmidler932 000
Sum anleggsmidler4 282 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 209 000
Sum omløpsmidler2 011 000
Sum eiendeler6 293 000
Sum egenkapital3 203 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld3 017 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter17 000
Sum utbytte500 000
Annen kortsiktig gjeld6 000
Sum kortsiktig gjeld73 000
Sum egenkapital og gjeld6 293 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital5,81 %
Gjeldsgrad0,94
Driftsmargin45,28 %
Likviditetsgrad27,55
Syklisk likviditetsgrad27,55
Egenkapitalandel0,51
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English