company

SUNDTERAPI AS

8616 MO I RANA

Avkastning på egenkapital
38,67 %
Likviditetsgrad
2,28
Gjeldsgrad
0,04
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter479 000
Årsresultat29 000
Sum eiendeler109 000
Sum egenkapital75 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter479 000
Sum driftskostnader444 000
Driftsresultat35 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt35 000
Skattekostnad6 000
Årsresultat29 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler36 000
Sum omløpsmidler73 000
Sum eiendeler109 000
Sum opptjent egenkapital45 000
Sum egenkapital75 000
Sum langsiktig gjeld3 000
Sum kortsiktig gjeld32 000
Sum egenkapital og gjeld109 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter302 000
Annen driftsinntekt177 000
Sum driftsinntekter479 000
Varekostnad147 000
Lønnskostnad65 000
Ordinære avskrivninger9 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader444 000
Driftsresultat35 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat29 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler36 000
Inventar0
Sum varige driftsmidler36 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler36 000
Varelager47 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post11 000
Sum omløpsmidler73 000
Sum eiendeler109 000
Sum egenkapital75 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld3 000
Kortsiktig gjeld4 000
Skyldig offentlige avgifter1 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld23 000
Sum kortsiktig gjeld32 000
Sum egenkapital og gjeld109 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital38,67 %
Gjeldsgrad0,04
Driftsmargin7,31 %
Likviditetsgrad2,28
Syklisk likviditetsgrad−4,87
Egenkapitalandel0,69
Bruttomargin69,31 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English