company

CHAAMA MASKIN AS

9011 TROMSØ

Avkastning på egenkapital
88,05 %
Likviditetsgrad
3,94
Gjeldsgrad
1,19
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter961 000
Årsresultat457 000
Sum eiendeler1 310 000
Sum egenkapital519 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter961 000
Sum driftskostnader638 000
Driftsresultat323 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader2 000
Netto finans−2 000
Resultat før skatt321 000
Skattekostnad−136 000
Årsresultat457 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler627 000
Sum omløpsmidler682 000
Sum eiendeler1 310 000
Sum opptjent egenkapital−481 000
Sum egenkapital519 000
Sum langsiktig gjeld618 000
Sum kortsiktig gjeld173 000
Sum egenkapital og gjeld1 310 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter961 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter961 000
Varekostnad4 000
Lønnskostnad335 000
Ordinære avskrivninger91 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader638 000
Driftsresultat323 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader2 000
Netto finans−2 000
Sum utbytte0
Årsresultat457 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler136 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler387 000
Inventar0
Sum varige driftsmidler387 000
Sum finansielle anleggsmidler105 000
Sum anleggsmidler627 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post498 000
Sum omløpsmidler682 000
Sum eiendeler1 310 000
Sum egenkapital519 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld618 000
Kortsiktig gjeld31 000
Skyldig offentlige avgifter77 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld65 000
Sum kortsiktig gjeld173 000
Sum egenkapital og gjeld1 310 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital88,05 %
Gjeldsgrad1,19
Driftsmargin33,61 %
Likviditetsgrad3,94
Syklisk likviditetsgrad3,94
Egenkapitalandel0,4
Bruttomargin99,58 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English