company

RICHARD MAGNUSSEN DRIFT AS

2315 HAMAR

Avkastning på egenkapital
13,59 %
Likviditetsgrad
16,29
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter192 000
Årsresultat101 000
Sum eiendeler794 000
Sum egenkapital743 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter192 000
Sum driftskostnader62 000
Driftsresultat129 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt129 000
Skattekostnad28 000
Årsresultat101 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler12 000
Sum omløpsmidler782 000
Sum eiendeler794 000
Sum opptjent egenkapital713 000
Sum egenkapital743 000
Sum langsiktig gjeld3 000
Sum kortsiktig gjeld48 000
Sum egenkapital og gjeld794 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter192 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter192 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger3 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader62 000
Driftsresultat129 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat101 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler12 000
Inventar0
Sum varige driftsmidler12 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler12 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post740 000
Sum omløpsmidler782 000
Sum eiendeler794 000
Sum egenkapital743 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld3 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter14 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld8 000
Sum kortsiktig gjeld48 000
Sum egenkapital og gjeld794 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital13,59 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin67,19 %
Likviditetsgrad16,29
Syklisk likviditetsgrad16,29
Egenkapitalandel0,94
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English