company

MAX NORWAY AS

0161 OSLO

Avkastning på egenkapital
−111,82 %
Likviditetsgrad
0,11
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter196 694 000
Årsresultat−40 918 000
Sum eiendeler220 569 000
Sum egenkapital36 594 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter196 694 000
Sum driftskostnader232 357 000
Driftsresultat−35 662 000
Sum finansinntekter241 000
Sum finanskostnader5 497 000
Netto finans−5 256 000
Resultat før skatt−40 918 000
Skattekostnad0
Årsresultat−40 918 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler200 518 000
Sum omløpsmidler20 051 000
Sum eiendeler220 569 000
Sum opptjent egenkapital0
Sum egenkapital36 594 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld183 975 000
Sum egenkapital og gjeld220 569 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter194 052 000
Annen driftsinntekt2 643 000
Sum driftsinntekter196 694 000
Varekostnad59 950 000
Lønnskostnad75 979 000
Ordinære avskrivninger9 363 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader232 357 000
Driftsresultat−35 662 000
Sum finansinntekter241 000
Sum finanskostnader5 497 000
Netto finans−5 256 000
Sum utbytte0
Årsresultat−40 918 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom111 732 000
Maskiner/anlegg/biler88 785 000
Inventar0
Sum varige driftsmidler200 518 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler200 518 000
Varelager1 900 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post14 143 000
Sum omløpsmidler20 051 000
Sum eiendeler220 569 000
Sum egenkapital36 594 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld13 317 000
Skyldig offentlige avgifter7 199 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld163 459 000
Sum kortsiktig gjeld183 975 000
Sum egenkapital og gjeld220 569 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−111,82 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−18,13 %
Likviditetsgrad0,11
Syklisk likviditetsgrad0,11
Egenkapitalandel0,17
Bruttomargin69,52 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English