company

PETTER STRØM SNEKKERTJENESTER AS

1831 ASKIM

Avkastning på egenkapital
−1,33 %
Likviditetsgrad
26
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter70 000
Årsresultat−1 000
Sum eiendeler78 000
Sum egenkapital75 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter70 000
Sum driftskostnader72 000
Driftsresultat−1 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−1 000
Skattekostnad0
Årsresultat−1 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler78 000
Sum eiendeler78 000
Sum opptjent egenkapital45 000
Sum egenkapital75 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld3 000
Sum egenkapital og gjeld78 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter70 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter70 000
Varekostnad68 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader72 000
Driftsresultat−1 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−1 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post69 000
Sum omløpsmidler78 000
Sum eiendeler78 000
Sum egenkapital75 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld3 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld3 000
Sum egenkapital og gjeld78 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−1,33 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−1,43 %
Likviditetsgrad26
Syklisk likviditetsgrad26
Egenkapitalandel0,96
Bruttomargin2,86 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English